آیین نامه مسئولین محترم کمیته ها و استان‌های کمیته اسپورت کیک بوکسینگSKF کشور سال ۱۳۹۹

کمیته اسپورت کیک بوکسینگ Skf در جهت ارتقائ سطح عملکرد سازمانی برنامه ریزی و هدف گذاری متمایز از سالهای قبل ‌تدوین و مصوب نموده ، جهت اطلاع مسئولین کمیته ها و نمایندگان استانها لازم اجرا میباشد .محقق شدن اهداف های تعیین شده با یاری خداوند متعال امری ضروری است . بر همین این اساس مسئولین محترم استان ها و کمیته های کشور با ایجاد ساختار و تشکیلات هماهنگ و یکپارچه با تبعیت از بندهای آیین نامه تدوین شده ارزشیابی میگردنند.

بند اول : نمایندگان استانها و مسئولین کمیته های کشور ملزم به تدوین و ایجاد چارت تشکیلاتی در ساختار خود میباشند چارت را می‌توانند با الگوبرداری و مطالعه اساس نامه و ساختار تشکیلاتی سبک در کشور طراحی نمایند . بعنوان مثال : رئیس و نماینده هر استان باید کمیته فنی ،دبیر ، نایب رئیس بانوان ، مسئولین کمیته ها اعم از آموزش ، مربیان ، داوران ، مسابقات ، اداری و مالی ، روابط عمومی ، بازرسی و حراست ، قضایی و انظباطی ،آمار واطلاعات ، استعداد یابی و آزمون ..... را ایجاد نموده و اطلاعات مسئولین کمیته های مذکور را به رئیس امور استان‌های کشور معرفی نمایند و مسئولین کمیته ها اطلاعات زیر مجموعه خود را مکتوب در اختیار دبیر کشور قرار دهند.

بند دوم : هراستان کشور دارای بخش‌ها ، شهرها و شهرستانهای تابعه میباشد لذا طبق نقشه رسمی کشور هر مسئول استان میبایست نمایندگان خود در شهرها و شهرستانها را معرفی نماید.مدارک و پرونده الکترونیکی اطلاعات مسئولین مذکور در اختیار مسئول استان‌های کشور قرار دهند.

بند سوم : هر مسئول کمیته و نماینده استان باید تقویم ورزشی و برنامه خود را در هردو بخش بانوان و اقایان در ابتدای هر سال مکتوب ، با ارائه جدول زمان بندی شده و نیز ارائه گزارش عملکرد در هر شش ماه( نیمه اول سال نیمه دو سال)جهت ارزیابی عملکردبه دبیر کشور ارائه نمایند.

بند چهارم : نمایندگان محترم استانها و کمیته های کشور ضرورت دارد جهت آگاهی از برنامه ریزی ها و اهداف کمیته اسپورت کیک بوکسینگ سالیانه در جلسه هم اندیشی و نشست هماهنگی پیرامون اهداف و چشم انداز سبک در کشور با ریاست محترم سبک و مسئول محترم شرکت نمایند .

بند پنجم : مسئولین کمیته ها و نمایندگان محترم استانها ملزم هستند در مکاتبات خود از سربرگ مربوط به سبک استفاده نموده و مکاتبات دارای تاریخ و شماره ثبت باشد. و در مهر خود نام و مسئولیت خود را درج نمایند .

بند ششم : مسئولین ، نمایندگان ، اساتید و مربیان جهت انسجام و ایجاد نظم و انظباط در باشگاه ها ودر تمرین خود با هنرجویان ملزم به استفاده از لوگو و اصطلاحات اختصاصی آموزشی و لباس متحد الشکل کمیته اسپورت کیک بوکسینگ SKF در باشگاه ها و دفاتر میباشند ، احکام ، ابزار و تجهیزات مورد نیاز هنر جویان و باشگاه ها را با سفارش به دفتر مرکزی سبک تهیه نمایند .

بند هفتم : نمایندگان محترم استان‌ها و مسئولین کمیته های کشور و مجموعه استان ها و شهرستانها ملزم به ایجاد پیج اختصاصی کمیته اسپورت کیک بوکسینگ با لوگوی Skf و ذکر عنوان و سمت خود میباشد .رعایت قوانین و مقرارت کشور در این زمینه الزامیست ،محتوا و تصاویر حاوی مطالب ورزشی مرتبت از جمله رویداد ها و مسابقات ، تمرینات .... غیره را در پیج به اشتراک بگذارند ترجیحأ پیج شخصی را از پیج کاری خود جدا نمایند .

بند هشتم : نمایندگان و مسئولین محترم استانها و کشور ملزم به برگزاری حداقل سالی دو بار استاژ های فنی و کارگاههای بازاموزی مربیگری ، داوری در استان خود میباشند لذا با ارسال نامه رسمی با سر برگ سبک از کمیته فنی سبک در کشور دعوت نموده و اقدام به روز رسانی ساختار فنی نیروی انسانی خود نماید .

بند نهم : نمایندگان محترم استانها موظفند با هماهنگی دبیر کشور و اخذ مجوز در طول سال مسابقات انتخابی باشگاهی ، محلی ، شهرستانی و استانی تحت عنوان کمیته اسپورت کیک بوکسینگ Skf برگزار نمایند عکس و اخبار رویدادهای سبک را در استان به روابط عمومی سبک در کشور ارسال نمایند و ضمنا هنرجویان با استعداد را در تمام رده های سنی شناسایی نموده و تیم منتخب را به مسابقات کشوری و ......اعزام نماید .

بند دهم : مسئولین محترم استانها و کمیته های کشور جهت هماهنگی بیشتر اخبار و رویدادهای خود را با ارتباط مستمر با مسئول روابط عمومی کمیته اسپورت کیک بوکسینگ در کشور اطلاع رسانی کنند و از این طریق اخبار و اطلاعات مرتبط در فضای سایت اختصاصی iranskf.ir و رسانه های دیگر خبرگزاری‌ها , جراید انعکاس پیدا کند .

بند یازدهم : مسئولین محترم کمیته اسپورت کیک بوکسینگ ملزم به رعایت قوانین شرعی و عرفی وضع شده در جمهوری اسلامی ایران میباشند.