مسئول فضای مجازی در سال 1400

مسئول کمیته فناوری اطلاعات کشور
سرکار خانم مهندس لیلا زندی
ادمین کانال تلگرام
سرکار خانم فاطمه زندی
ادمین صفحه اینستاگرام
جناب آقای محمد رضا زندی