قانون و مقرارت سایت کمیته اسپورت کیک بوکسینگSKF

اساتید و هنرجویان گرامی
در وب سایت کمیته اسپورت کیک بوکسینگ SKF اطلاعات ، با اهداف آشنایی ، آگاهی دقیق از روند عملکرد و فعالیت های این کمیته در قسمت های ذیل مشخص گردیده است.
1- اخبار و اطلاعیه ها : کلیه انتصابات گرند مستر عباس زندی ، اطلاعیه هایی مسابقات ، دوره های آموزشی و جلسات خدمتتون اعلام می گردد.
2- آئین نامه ها و بخشنامه : کمیته اسپورت کیک بوکسینگ آئین نامه ها و بخشنامه های عملکرد اجرایی کمیته را در این قسمت به اطلاع می رساند.
3- مسابقات : در این قسمت کلیه مسابقانی که به ریاست گرند مستر عباس زندی انجام گردیده است در این صفحه قابل مشاهده می باشد.
4- مسئول کمیته ها : دراین قسمت که شامل چهار بخش مجزا می باشد، کلیه انتصابات کمیته ها و مسئول شوراها به شرح ذیل مشخص شده است :
الف : مسئول کمیته ها - آقایان
ب : مسئول کمیته های - بانوان
ج : شواری فنی - آقایان
د : شورای فنی - بانوان
5- نمایندگی ها : انتصابات نمایندگی ها در سطح استان تهران ، کلیه استانها و برون مرزی در این قسمت مشخص به شرح ذیل مشخص شده است:
الف : نمایندگی های استان تهران – آقایان
ب : نمایندگی های استان تهران – بانوان
ج : نمایندگی های استانها – آقایان
د : نمایندگی های استانها – بانوان
و : نمایندگی های برون مرزی
6- گالری : تصاویر و فیلم های خبری بعضی از مسابقات به همراه نام مسابقه در این قسمت نمایش داده شده است.
7- آموزش : دوره های آموزشی که توسط گرند مستر عباس زندی برای پیشبرد اهداف کمیته اسپورت کیک بوکسینگ در سه بخش ( دوره های فنی تخصصی ، دوره های داوری و دوره های مربیگری ) تدریس می گیرد.
8- درباره ما : اطلاعات سبک اسپورت کیک بوکسینگ که شامل (سوگند نامه، تاریخچه ، فلسفه و قوانین و مقررات سایت )در این بخش قرار دارد
9- تماس با ما : اطلاعات تماس با گرند مستر عباس زندی در این قسمت قرار دارد.