دوره مربیگری مقدماتی اسپورت کیک بوکسینگ


این دوره نیاز به پیشنیاز داشتن گواهینامه دوره فنی تخصصی حرفه ای اسپورت کیک بوکسینگ میباشد و مخاطب پس از اتمام قبولی در این دوره میتواند مدرک مربیگری مقدماتی ( درجه 3 ) خود را دریافت کند و شروع فعالیت مربیگری خود را  در این سبک آغاز بکند.دسته‌بندی