دوره مربیگری حرفه ای اسپورت کیک بوکسینگ


مربیان برای ثبت نام در این دوره نیاز به داشتن گواهینامه پایان دوره مربیگری متوسطه (درجه 2) اسپورت کیک بوکسینگ میباشند.و مخاطب پس از اتمام قبولی در این دوره میتواند مدرک مربیگری مقدماتی ( درجه 1 ) خود را دریافت کند و شروع فعالیت مربیگری خود را  در این سبک آغاز بکند. و یا در ادامه به سمت داوری گرایش پیدا بکند.دسته‌بندی