دوره متوسطه اسپورت کیک بوکسینگ


این دوره نیاز به داشتن گواهینامه پایان دوره فنی تخصصی مقدماتی میباشد و خود این دوره یکی از پیش نیاز های دوره فنی تخصصی حرفه ای میباشد.
دسته‌بندی