مسئولین محترم استان‌های کمیته اسپورت کیک بوکسینگ کشور

با سلام و احترام کمیته اسپورت کیک بوکسینگ Skf در نظر داردبا مشارکت مسئولین محترم استان‌های کشور جهت ارتقائ سطح کمی و کیفی اهداف و برنامه ریزی ها در سال ۹۹ یکپارچه و منسجم نموده بر این اساس آیین نامه ای مصوب نموده که با اجرای آن مسئولین محترم استان ها کشور با ایجاد ساختار و تشکیلاتی هماهنگ و یکپارچه فعالیت نمایند.لذا آیین نامه تدوین شده لازم اجرا میباشد.

بند اول :

 نمایندگان و مسئولین استان ها ملزم به طراحی و ایجاد چارت تشکیلاتی در ساختار خود میباشند البته این چارت با الگوبرداری از نمودار ساختار تشکیلاتی سبک در کشور امکان پذیر میباشد . بعنوان مثال : رئیس و نماینده هر استان باید کمیته فنی ،دبیر ، نایب رئیس بانوان ، مسئولین کمیته ها اعم از آموزش ، مربیان ، داوران ، مسابقات ، اداری و مالی ، روابط عمومی ، بازرسی و حراست ، قضایی و انظباطی ،آمار واطلاعات ، استعداد یابی و آزمون ..... را ایجاد کند و اطلاعات مسئولین کمیته های مذکور را به رئیس امور استان‌های کشور معرفی نمایند.

بند دوم :

هر یک از استان های کشور دارای شهرها و شهرستانهای تابعه میباشد لذا طبق نقشه رسمی کشور هر مسئول استان میبایست نماینده خود در شهرها و شهرستانها را معرفی نماید.مدارک و پرونده الکترونیکی اطلاعات مسئولین مذکور در اختیار مسئول استان‌های کشور ارسال نمایند.

بند سوم :

هر نماینده استان باید تقویم ورزشی و برنامه خود را در دو بخش بانوان و اقایان در ابتدای هر سال مکتوب ، با ارائه جدول زمان بندی شده و نیز ارائه گزارش عملکرد در هر شش ماه( نیمه اول سال نیمه دو سال)جهت ارزیابی عملکردبه مسئول امور استان‌ها ارائه نمایند.

بند چهارم :

 نمایندگان محترم ضرورت دارد جهت آگاهی از برنامه ریزی ها و اهداف کمیته اسپورت کیک بوکسینگ سالیانه نیاز به هم اندیشی و نشست هماهنگی پیرامون اهداف و چشم انداز سبک در کشور با ریاست محترم سبک و مسئول محترم سبک امور استان‌ها شرکت نمایند.

بند پنجم :

نمایندگان محترم استانها در مکاتبات خود از سربرگ مربوط به سبک استفاده نموده و مکاتبات دارای تاریخ و شماره ثبت باشد. و در مهر خود نام و مسئولیت خود را درج نمایند و جهت انسجام و ایجاد نظم و انظباط در ساختار خود مربیان و هنرجویان در باشگاه ها باید از لباس متحد الشکل، احکام و لوازم مورد نیاز هنر جویان را ترجیحا با سفارش به دفتر مرکزی سبک تهیه نمایند.

بند ششم :

 نمایندگان محترم استان‌ها و مسئولین کمیته های زیر مجموعه استان ها و شهرستانها ملزم به ایجاد پیج اختصاصی کمیته اسپورت کیک بوکسینگ با لوگوی Skf و ذکر عنوان و سمت خود میباشد .رعایت قوانین و مقرارت کشور در این زمینه الزامیست ،محتوا و تصاویر حاوی مطالب ورزشی مرتبت از جمله رویداد ها و مسابقات ، تمرینات .... غیره را در پیج به اشتراک بگذارند ضرورتا پیج شخصی را از پیج کاری خود جدا نمایند.

بند هفتم : 

نمایندگان و مسئولین محترم استانها  ملزم به برگزاری حداقل سالی یکبار استاژ های فنی و کارگاههای بازاموزی مربیگری ، داوری در استان خود میباشند لذا با ارسال نامه رسمی با سر برگ  سبک از کمیته فنی سبک در کشور  دعوت نموده و اقدام به روز رسانی ساختار فنی نیروی انسانی خود نماید.

بند هشتم :

 نمایندگان محترم در مرکز استان مربوطه ضرورت دارد در طول سال با اخذ مجوز مسابقات باشگاهی ، محلی ، شهرستانها و استانی تحت عنوان کمیته اسپورت کیک بوکسینگ  Skf برگزار نمایندعکس و اخبار رویدادهای سبک را در استان به روابط عمومی سبک در کشور ارسال نمایند و ضمنا هنرجویان با استعداد را در تمام رده های سنی شناسایی نموده و تیم منتخب را به مسابقات کشوری و ......اعزام نماید.

بند نهم :

 مسئولین محترم جهت هماهنگی ارتباطات ،اخبار و رویدادها مسئول روابط عمومی هر استان موظف به ارتباط مستمر با مسئول روابط عمومی کمیته اسپورت کیک بوکسینگ در کشور میباشد از این طریق اخبار و اطلاعات مرتبت در فضای سایت اختصاصی IranSkf.ir و رسانه های دیگر خبرگزاری‌ها , جراید انعکاس پیدا کند.