آزمون دان 1 تا 5 کمیته اسپورت کیک بوکسینگ به مورخه پنج شنبه 1399/04/19 با حضور رئیس سبک گراند مستر عباس زندی در دو بخش آقایان و بانوان از ساعت 8 تا 14 برگزار شد.