جلسه سوم کمیته فنی مبنی بر حرکات ترکیبی دست و پا در باشگاه جوادالائمه با حضور گراند مستر عباس زندی برگزار گردید.