اکتومورف

اکتومورف ها که در دوران جنینی و پس از مرحله گاسترولاسیون بخش خارجی ... که اکتودرم نام داشته و منشا دستگاه عصبی مرکزی و محیطی ، پوست ، مو ، ناخن ، غدد عرق ، غدد شیری ، غدد هیپوفیز و مینای دندان می باشد بیش از دو بخش داخلی و میانی توسعه یافته و با مشخصات بارز باریکی و بلندی درظاهر همچون جمجمه کشیده ، گردن باریک و بلند ، شانه های جمع ، کمر جمع ، اندام های کشیده و باریک که باریکی و بلندی همواره بر ضخامت اندام ها غلبه داشته و قفسه سینه از جلو به عقب ندارد.

افراد با جزء غالب اکتومورفی توانایی بالایی در کسب حجم عضله و چربی نداشته و احتمال بروز اسیب در مفاصل بزرگشان همچون زانو و شانه براثر گشتاور نیروی وزن وزنه و یا پیچیدگی تکنیکی بالا می باشد.

داشتن رژیم غذایی منظم ، استوار بر غذاهای کم حجم و پرکالری ، تمرین منظم با برتری شدت بر مدت و تکرار ، دارا بودن استراحت های مناسب در بین ست ها و جلسات تمرینی و صبر و شکیبایی در بروز فواید ناشی از تمرین بخصوص به قصد افزایش وزن عضلانی از فاکتورهای مطرح در طراحی و کنترل تمرینات این دسته ازافراد است. تشخیص مناسب از تیپ پیکری می تواند استراتژی های صحیح تمرین ، تغذیه ، استراحت و ... را در ذهن مربی تقویت کند ولیکن برای طراحی و اجرای تمرین به مربیان سیزده گام پیاپی را توصیه می کنیم .

پژوهشگر و فیزیولوژیست دکتر علی صبا