مزومورف ها

مزومورف ها که در دوران جنینی و پس از مرحله گاسترولاسیون بخش میانی ...، که مزودرم نام داشته و منشا عضلات ، استخوان ها ، غضروف ، بافت زیر جلدی  عروق ، قلب ، کلیه ها ، غدد لنفاوی ، طحال ، بیضه ها و یا تخمدانها  می باشد بیش از دو بخش داخلی و خارجی توسعه یافته و با مشخصات بارز زاویه دار بودن در ظاهر همچون جمجمه زاویه دار ، گردن چهارگوش ، شانه ها از جلو همچون حرف T لاتین بالاتنه از پشت همچون حرف V لاتین و کلا حالت بدن شبیه X لاتین و جزء پیکری غالب عضله و استخوان می توان دید.

این جزء پیکری موثرترین جزء پیکری در انتخاب ورزشکاران و بخصوص در تمرینات بدن سازی است. عمده قهرمانان بدن سازی امروزه بالاترین درجه از جزء مزومورفی را در پیکر خود یدک می کشند .

در سایر رشته ها نیز جزء مزومورفی در کنار دو جزء دیگر هست به طور مثال در واترپلو اندومرفیک – مزومرف موفق تر عمل می نمایند.افراد با جزء غالب مزومورفی توانایی بالایی در افزایش وزن خالص عضله را داشته و بخصوص در کنار انواع تمرینات مقاومتی و تغذیه مناسب می توانند به حجم عضلانی قابل توجهی دست یابند. توانایی بالای در یادگیری تکنیک ها در کنار توده عضلانی و اسکلتی قابل توجه این افراد را در انجام فعالیت های ورزشی درخشان می کند.

پژوهشگر و فیزیولوژیست دکتر علی صبا