لیست اسامی مسئولین آقایان کمیته های کشور اسپورت کیک بوکسینگ 


۱-استاد مصطفی محمودی ( رئیس کمیته داوران )

۲-استاد سید محمد میر جعفری ( رئیس کمیته فنی کشور )

۳-استاد وحید رازگردانی ( رئیس  کمیته مربیان کشور )

۴-استاد میثم سعادتی ( رئیس کمیته امور هماهنگی استان‌ها )

۵- استاد علی زندی ( رئیس کمیته آموزش کشور )

فاقد عکس
۶- استاد امیر درویش پور ( رئیس کمیته آزمون کشور)

۷- استاد محمد جعفری ( ریئس کمیته استعداد یابی کشور )

۸- استاد دکتر علی صبا ( دبیر کل کشور و رئیس کمیته پزشکی کشور)

۹-استاد محمد پارسا لشنی ( رئیس کمیته بازرسی و حراست کشور )

۱۰-استاد مصطفی فیروز بخت ( رئیس کمیته مسابقات و برگزاری مراسم ها)

فاقد عکس
۱۱-استاد امیر قدس ( مشاور )

فاقد عکس
۱۲- استاد اشکان کرد بچه ( مسئول کمیته روابط عمومی )

۱۳ - استاد مهدی یزدانی ( مسئول کمیته قهرمانان)

فاقد عکس