با سلام احترامکمیته اسپورت کیک بوکسینگ Skf

 در جهت ارتقائ سطح عملکرد سازمانی سال ۹۹ برنامه ریزی و هدف گذاری متمایز از سالهای قبل ‌طراحی نموده لذا جهت آشنایی مسئولین کمیته ها و نمایندگان استانها تدوین و ارائه گردید لذا محقق شدن اهداف و چشم انداز تعیین شده با یاری خداوند متعال امری ضروریست . بر این اساس مسئولین محترم استان ها و کمیته های کشور با ایجاد ساختار و تشکیلاتی هماهنگ و یکپارچه با تبعیت از بنده های آیین نامه تدوین شده لازم اجرا میباشد  .


بند اول : 

نمایندگان استانها و مسئولین کمیته های کشور ملزم به ایجاد چارت تشکیلاتی در ساختار خود میباشند البته چارت را می‌توانندبا الگوبرداری و مطالعه اساس نامه و ساختار تشکیلاتی سبک در کشور طراحی نمایند .


بعنوان مثال :

 رئیس و نماینده هر استان باید کمیته فنی ،دبیر ، نایب رئیس بانوان ، مسئولین کمیته ها اعم از آموزش ، مربیان ، داوران ، مسابقات ، اداری و مالی ، روابط عمومی ، بازرسی و حراست ، قضایی و انظباطی ،آمار واطلاعات ، استعداد یابی و آزمون ..... را ایجاد نموده  و اطلاعات مسئولین کمیته های مذکور را به رئیس امور استان‌های کشور معرفی نمایند و مسئولین کمیته ها اطلاعات زیر مجموعه خود را مکتوب در اختیار دبیر کشور قرار دهند.


بند دوم :

هراستان کشور دارای بخش‌ها ، شهرها و شهرستانهای تابعه میباشد لذا طبق نقشه رسمی کشور هر مسئول استان میبایست نمایندگان خود در شهرها و شهرستانها را معرفی نماید.مدارک و پرونده الکترونیکی اطلاعات مسئولین مذکور در اختیار مسئول استان‌های کشور قرار دهند.
بند سوم : هر مسئول کمیته و نماینده استان باید تقویم ورزشی و برنامه خود را در هردو بخش بانوان و اقایان در ابتدای هر سال مکتوب ، با ارائه جدول زمان بندی شده و نیز ارائه گزارش عملکرد در هر شش ماه( نیمه اول سال نیمه دو سال)جهت ارزیابی عملکردبه دبیر کشور ارائه نمایند.


بند چهارم : 

نمایندگان محترم استانها و کمیته های کشور ضرورت دارد جهت آگاهی از برنامه ریزی ها و اهداف کمیته اسپورت کیک بوکسینگ سالیانه در جلسه هم اندیشی و نشست هماهنگی پیرامون اهداف و چشم انداز سبک در کشور با ریاست محترم سبک و مسئول محترم شرکت نمایند.


بند پنجم : 

مسئولین کمیته ها و نمایندگان محترم استانها ملزم هستند در مکاتبات خود از سربرگ مربوط به سبک استفاده نموده و مکاتبات دارای تاریخ و شماره ثبت باشد. و در مهر خود نام و مسئولیت خود را درج نمایند .


بند ششم :

مسئولین ، نمایندگان ، اساتید و مربیان جهت انسجام و ایجاد نظم و انظباط در باشگاه ها ودر تمرین خود با هنرجویان ملزم به استفاده از اصطلاحات اموزشی و لباس متحد الشکل کمیته اسپورت کیک بوکسینگ میباشند ، احکام و لوازم و تجهیزات مورد نیاز هنر جویان را با سفارش به دفتر مرکزی سبک تهیه نمایند .

بند هفتم :

 نمایندگان محترم استان‌ها و مسئولین کمیته های کشور و مجموعه استان ها و شهرستانها ملزم به ایجاد پیج اختصاصی کمیته اسپورت کیک بوکسینگ با لوگوی Skf و ذکر عنوان و سمت خود میباشد .رعایت قوانین و مقرارت کشور در این زمینه الزامیست ،محتوا و تصاویر حاوی مطالب ورزشی مرتبت از جمله رویداد ها و مسابقات ، تمرینات .... غیره را در پیج به اشتراک بگذارند ضرورتا پیج شخصی را از پیج کاری خود جدا نمایند .


بند هشتم :

 نمایندگان و مسئولین محترم استانها و کشور ملزم به برگزاری حداقل سالی دو بار استاژ های فنی و کارگاههای بازاموزی مربیگری ، داوری در استان خود میباشند لذا با ارسال نامه رسمی با سر برگ سبک از کمیته فنی سبک در کشور  دعوت نموده و اقدام به روز رسانی ساختار فنی نیروی انسانی خود نماید .


بند نهم  :

 نمایندگان محترم استانها موظفند با هماهنگی دبیر کشور و اخذ مجوز  در طول سال مسابقات انتخابی باشگاهی ، محلی ، شهرستانی و استانی تحت عنوان کمیته اسپورت کیک بوکسینگ  Skf برگزار نمایندعکس و اخبار رویدادهای سبک را در استان به روابط عمومی سبک در کشور ارسال نمایند و ضمنا هنرجویان با استعداد را در تمام رده های سنی شناسایی نموده و تیم منتخب را به مسابقات کشوری و ......اعزام نماید .


بند دهم  : 

مسئولین محترم استانها و کمیته های کشور جهت هماهنگی بیشتر  اخبار و رویدادهای خود موظف به ارتباط مستمر با مسئول روابط عمومی کمیته اسپورت کیک بوکسینگ در کشور میباشد از این طریق اخبار و اطلاعات مرتبط در فضای سایت اختصاصی iranSkf.ir و رسانه های دیگر خبرگزاری‌ها , جراید انعکاس پیدا کند .


بند یازدهم : 

مسئولین محترم کمیته اسپورت کیک بوکسینگ ملزم به رعایت قوانین شرعی و عرفی وضع شده جمهوری اسلامی ایران میباشند