استاد عباس زندی با حفظ سمت به عنوان رئیس بخش خاورمیانه فدراسیون جهانی HSIF منصوب شد. 

به گزارش سایت هنرهای رزمی در تاریخ 22 مه 2020 با برگزاری کنفرانس آنلاین که اعضای هئیت رئیسه فدراسیون جهانی  hsif برگزار نمودند کمیته اجرایی تصمیماتی را اتخاذ و به تصویب رساندند که می توان به عناوین ذیل اشاره کرد:
ایجاد بخش خاورمیانه به عنوان بخشی از کمیته توسعه آسیا.
انتصاب استاد عباس زندی به عنوان رئیس بخش خاورمیانه تصویب و ابلاغ نمودند .