کمیته مسابقات سبک اسپورت کیک بوکسینگ :

1- فراهم نمودن مقدمات برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، مسابقات نیمه حرفه ای و حرفه ای، تورنمتهای داخلی و یا بین المللی بر اساس تقویم ورزشی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران اعم از : رزرو سالن، آماده سازی جداول قرعه کشی، وسایل و امکانات ثبت نام مسابقات، تهیه لوازم و . . .

2- اخذ مجوز برگزاری مسابقات مذکور از فدراسیون ورزشهای رزمی .

3- ارتباط مستمر با مسئول کمیته مسابقات فدراسیون ورزشهای رزمی، ضمن هماهنگی با مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

4- ارتباط مستمر با مسئولین کمیته مسابقات سبک اسپورت کیک بوکسینگ در سطح استانها .

5- هماهنگی با مسئولین کمیته های داوران، بازرسی، قضایی و انضباطی، هماهنگی استانها؛پزشکی و روابط عمومی در هنگام برگزاری مسابقات موجود در تقویم ورزشی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

6- هماهنگی با فدراسیون ورزشهای رزمی در خصوص مسابقات اسپورت کیک بوکسینگ در استانها، پس از اخذ مجوز از مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .

7- اجرای مسابقات بر اساس دستورالعمل صادره از سوی فدراسیون ورزشهای رزمی .

8- ارائه گزارش مسابقات بهمراه اعلام نفرات برتر به مسئولین سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و مسئول کمیته مسابقات فدراسیون ورزشهای رزمی حداکثر ده رو پس ازپایان مسابقات .

9- برگزاری کلاسهای توجیهی ضمن هماهنگی با مسئول کمیته آموزش سبک بمنظور باز آموزی مسئولین کمیته مسابقات سبک اسپورت کیک بوکسینگ استانها.