کمیته پزشکی


اکتومورف (تیپ بدنی لاغر)

اکتومورف (تیپ بدنی لاغر)

اکتومورف ها که در دوران جنینی و پس از مرحله گاسترولاسیون بخش خارجی ... که اکتودرم نام داشته و منشا دستگاه عصبی مرکزی و محیطی ، پوست ، مو ، ناخن ، غدد عرق ، غدد شیری ، غدد هیپوفیز و مینای دندان می باشد

مزومورف ها (تیپ بدنی عضلانی)

مزومورف ها (تیپ بدنی عضلانی)

مزومورف ها که در دوران جنینی و پس از مرحله گاسترولاسیون بخش میانی ...، که مزودرم نام داشته و منشا عضلات ، استخوان ها ، غضروف ، بافت زیر جلدی  عروق ، قلب ، کلیه ها ، غدد لنفاوی ، طحال ، بیضه ها و یا تخمدانها  می باشد

اندومورف ها (تیپ بدنی چاق)

اندومورف ها (تیپ بدنی چاق)

اندومورف ها که در دوران جنینی و پس از مرحله گاسترولاسیون بخش داخلی ، که اندودرم نام داشته و منشا اپیتلیوم گوارشی ف مجرای تنفسی ، مثانه ، تیرویید ، پاراتیرویید، کبد ، پانکراس و مجرای شنوایی می باشد

سوماتوتایپ یا تیپ پیکری

سوماتوتایپ یا تیپ پیکری

پژوهشگر و فیزیولوژیست تیپ بدنی یا سوماتوتایپدر بحث بدن سازی و تناسب اندام شاید برجسته ترین و اثرگذارترین فاکتور برای نقطه شروع که جزء اصل تفاوت های فردی است سوماتوتایپ یا تیپ پیکری باشد که از طریق علم پیکر سنجی یا  یا آنتروپومتری بررسی و مطالعه می شود بدیهی است در کنار پیکر سنجی سایر آزمونهای بررسی کننده امادگی فیزیکی و حرکتی ورزشکار همچون اندازه گیری قدرت،سرعت،استقامت عضلانی،استقامت قلبی تنفسی ، انعطاف پذیری ، توان ، چابکی ، هماهنگی عصبی ، عضلانی ، تعادل ، حداکثر اکسیژن مصرفی و بررسی حجم ها وظرفیت های ریوی و...

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته پزشکی.

کمیته پزشکی سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- تعیین و معرفی تیم پزشکی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .2- ارتباط مستمر با مسئول کمیته پزشکی فدراسیون ورزشهای رزمی .3- انجام اقدامات لازم جهت حضور پزشک، وسایل لازم پزشکی و آمبولانس در سالن برگزاری مسابقات مختلف از طریق کمیته پزشکی فدراسیون ورزشهای رزمی و فدراسیون پزشکی .

سوگند نامه
سوگند نامه اسپورت کیک بوکسینگ
اگرستاره نیستیم، ابرهم نباشیم که جلوی درخشش ستاره ها را بگیریم. سوگند نامه کمیته اسپورت کیک بوکسینگ ( skf ) ما در مرام رزمی به دنبال بلندای روح و جسم خود هستیم تا بتوانیم در مقابل ناملایمتی روزگار همچون سروی تنومند و ریشه دار، استوار باشیم.ما راه راستین مبارزه را می پیماییم تا بر نفس خود قالب شویم و به جایگاه واقعی خویش دست یابیم.ما با قدرتی راستین میکوشیم تا دستگیر روح لرزان خود باشیم، باشد که چون بید لرزان بر نسیم باد ننشیند. برآنیم تا با فروتنی به یکدیگر عشق ورزیم و همدیگر را لایق نهایت احترام بدانیم و ارشدین را بر خود مقدم و خود را حامی درجات پایین تر بدانیم. از خشم و حسد می پرهیزیم که این دو کلید اهریمن است. همواره به یاد پروردگارمان هستیم که بدون او دلهایمان آرام نمی گیرد و قدم هایمان استوار نمی ماند. پس بر آن باشیم که فرامین الهی و پس از آن قوانین سازمان اسپورت کیک بوکسینگ را رعایت نماییم تا انسانیت را بیش از پیش شکوفا نماییم و به برترین جایگاه آن دست یابیم. رئیس کمیته اسپورت کیک بوکسینگ  گراند مستر عباس زندی
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها