فرم ثبت نام در مسابقات


برای شرکت در مسابقات لازم است فرم را کامل پرکنید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1399/07/29
وزن تقریبی را بنویسید. وزن تقریبی را کوچک‌تر از 2 حرف بنویسید.
کشور را انتخاب کنید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
شماره بیمه ورزشی و تاریخ اعتبار آن را بنویسید. شماره بیمه ورزشی و تاریخ اعتبار آن را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. شماره بیمه ورزشی و تاریخ اعتبار آن را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
اگر پیغام خاصی دارید را بنویسید. اگر پیغام خاصی دارید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. اگر پیغام خاصی دارید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
انتخاب این گزینه اجباری است.

کمی صبر کنید...