کمیته ها


آیین نامه مسئولین محترم کمیته ها و استان‌های کمیته اسپورت کیک بوکسینگ کشور سال ۱۳۹۹

با سلام احترام کمیته اسپورت کیک بوکسینگ Skf در جهت ارتقائ سطح عملکرد سازمانی سال ۹۹ برنامه ریزی و هدف گذاری متمایز از سالهای قبل ‌طراحی نموده لذا جهت آشنایی مسئولین کمیته ها و نمایندگان استانها تدوین و ارائه گردید لذا محقق شدن اهداف و چشم انداز تعیین شده با یاری خداوند متعال امری ضروریست . ....

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته ها

کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ SKF ایران 1- مسئولین کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ  ایران توسط عالی ترین مقام سبک در ایران (مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران) انتخاب می گردند .2- حکم انتصاب و مسئولیت مسئولین کمیته ها توسط مسئول محترم سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران امضاء خواهد شد ......

آیین نامه کل کمیته اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) کشور در سال ۱۳۹۹

آیین نامه کل کمیته اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) کشور در سال ۱۳۹۹

مسئولین محترم استان‌های کمیته اسپورت کیک بوکسینگ کشور.                                                                               با سلام و احترام کمیته اسپورت کیک بوکسینگ Skf در نظر داردبا مشارکت مسئولین محترم استان‌های کشور جهت ارتقائ سطح کمی و کیفی اهداف و برنامه ریزی ها در سال ۹۹ یکپارچه و منسجم نموده بر این اساس آیین نامه ای مصوب نموده که با اجرای آن مسئولین محترم استان ها کشور با ایجاد ساختار و تشکیلاتی هماهنگ و یکپارچه فعالیت نمایند.لذا آیین نامه تدوین شده لازم اجرا میباشد.

سوگند نامه
سوگند نامه اسپورت کیک بوکسینگ
اگرستاره نیستیم، ابرهم نباشیم که جلوی درخشش ستاره ها را بگیریم. سوگند نامه کمیته اسپورت کیک بوکسینگ ( skf ) ما در مرام رزمی به دنبال بلندای روح و جسم خود هستیم تا بتوانیم در مقابل ناملایمتی روزگار همچون سروی تنومند و ریشه دار، استوار باشیم.ما راه راستین مبارزه را می پیماییم تا بر نفس خود قالب شویم و به جایگاه واقعی خویش دست یابیم.ما با قدرتی راستین میکوشیم تا دستگیر روح لرزان خود باشیم، باشد که چون بید لرزان بر نسیم باد ننشیند. برآنیم تا با فروتنی به یکدیگر عشق ورزیم و همدیگر را لایق نهایت احترام بدانیم و ارشدین را بر خود مقدم و خود را حامی درجات پایین تر بدانیم. از خشم و حسد می پرهیزیم که این دو کلید اهریمن است. همواره به یاد پروردگارمان هستیم که بدون او دلهایمان آرام نمی گیرد و قدم هایمان استوار نمی ماند. پس بر آن باشیم که فرامین الهی و پس از آن قوانین سازمان اسپورت کیک بوکسینگ را رعایت نماییم تا انسانیت را بیش از پیش شکوفا نماییم و به برترین جایگاه آن دست یابیم. رئیس کمیته اسپورت کیک بوکسینگ  گراند مستر عباس زندی
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها