اخبار

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته بازرسی.

کمیته بازرسی سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران.  1- تدوین دستورالعمل بازرسی و نظارتی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .2- اخذ آدرس باشگاههای سبک اسپورت کیک بوکسینگ و مربیان جهت سرکشی به باشگاههای آنان .3- تشکیل کمیته بازرسی در مرکز با حداکثر 4 عضو جهت سرکشی از باشگاهها در سطح کشور .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته داوران.

کمیته داوران سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- تکمیل پرونده و جمع آوری اطلاعات مشخصات فردی داوران سبک اسپورت کیک بوکسینگ .2- هماهنگی با مسئول کمیته آموزش در خصوص برگزاری کلاسهای داوری درجات1-2-3 فدراسیونی از طریق سبک اسپورت کیک بوکسینگ .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته مربیان.

کمیته مربیان اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- آماده نمودن پرونده های مشخصات فردی مربیان اسپورت کیک بوکسینگ سراسر کشور .2- هماهنگی با کمیته آموزش سبک جهت برگزاری کلاسهای مربیگری فدراسیونی .3- هماهنگی در خصوص برگزاری استاژهای باز آموزی مربیان در سطح کشور .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته آموزش.

کمیته آموزش اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- تدوین متون و برنامه های آموزشی و ارائه به کمیته فنی .2- برنامه ریزی آموزشی در خصوص برگزاری کلاسهای آموزش مربیان، داوران، نمایندگان استانها، شهرستانها و . . .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف دبیر کمیته

دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ به عنوان زبان گویای سبک محسوب می گردد .2- برگزاری و شرکت در جلسات در صورت عدم حضور مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ و یا تفویض اختیار از سوی ایشان، بر عهده دبیر سبک اسپورت کیک بوکسینگ می باشد .3- هماهنگی در خصوص نحوه و چگونگی برگزاری کلاسها، استاژها، آزمونها، مسابقات و ...برعهده دبیر می باشد .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته ها

کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ SKF ایران 1- مسئولین کمیته های سبک اسپورت کیک بوکسینگ  ایران توسط عالی ترین مقام سبک در ایران (مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران) انتخاب می گردند .2- حکم انتصاب و مسئولیت مسئولین کمیته ها توسط مسئول محترم سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران امضاء خواهد شد ......

آیین نامه کل کمیته اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) کشور در سال ۱۳۹۹

مسئولین محترم استان‌های کمیته اسپورت کیک بوکسینگ کشور.                                                                               با سلام و احترام کمیته اسپورت کیک بوکسینگ Skf در نظر داردبا مشارکت مسئولین محترم استان‌های کشور جهت ارتقائ سطح کمی و کیفی اهداف و برنامه ریزی ها در سال ۹۹ یکپارچه و منسجم نموده بر این اساس آیین نامه ای مصوب نموده که با اجرای آن مسئولین محترم استان ها کشور با ایجاد ساختار و تشکیلاتی هماهنگ و یکپارچه فعالیت نمایند.لذا آیین نامه تدوین شده لازم اجرا میباشد.

آیین نامه کمیته اسپورت کیک بوکسینگ ( SKF ) کشور در سال ۱۳۹۹

مسئولین محترم استان‌های کمیته اسپورت کیک بوکسینگ کشور.                                                                               با سلام و احترام کمیته اسپورت کیک بوکسینگ Skf در نظر داردبا مشارکت مسئولین محترم استان‌های کشور جهت ارتقائ سطح کمی و کیفی اهداف و برنامه ریزی ها در سال ۹۹ یکپارچه و منسجم نموده بر این اساس آیین نامه ای مصوب نموده که با اجرای آن مسئولین محترم استان ها کشور با ایجاد ساختار و تشکیلاتی هماهنگ و یکپارچه فعالیت نمایند.لذا آیین نامه تدوین شده لازم اجرا میباشد

آموزش آنلاین

با توجه به شیوع ویروس کرونا و توجه به عدم امکان تمرین‌های باشگاهی کمیته اسپورت کیک بوکسینگ در نظر دارد برای بالا نگه داشتن سطح آمادگی جسمانی و رفاه حال ورزشکاران برگزاری دوره های آنلاین برگزار می‌کند....