اخبار

گراند مستر عباس زندی رئیس توسعه خاورمیانه سازمان hsif شد.

استاد عباس زندی با حفظ سمت به عنوان رئیس بخش خاورمیانه فدراسیون جهانی HSIF منصوب شد. به گزارش سایت هنرهای رزمی در تاریخ 22 مه 2020 با برگزاری کنفرانس آنلاین که اعضای هئیت رئیسه فدراسیون جهانی  hsif برگزار نمودند کمیته اجرایی تصمیماتی را اتخاذ و به تصویب رساندند که می توان به عناوین ذیل اشاره کرد....

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته مالی.

کمیته امور مالی سبک اسپورت کیک بوکسینگ SKF ایران. 1- بررسی اقلام و اموال سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران در سطح مرکز استانها .
2- تدوین دستور العمل مالی جهت سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران وارثه به مسئول سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران و یا به دبیر سبک .
3- ثبت حسابهای سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران اعم از دریافتها و پرداختها، حق الزحمه ها و . . .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته استعداد یابی.

کمیته استعدادیابی اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- انتخاب و گزینش افراد مستعد این رشته در رده سنی پایه از سراسر کشور.2- شناسایی استان ها و مربیان فعال در حوزه استعدادیابی.3- ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان فعال در حوزه استعدادیابی......

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته آمار و اطلاعات.

کمیته آمار و اطلاعات سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران.  1- جمع آوری آمار هنرجویان، مربیان، داوران و مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانهاو شهرستانها بصورت تفکیکی و استانی .2- اخذ گزارش ماهانه از مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و جمع بندی و ارائه گزارشات مذکور به مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران .3- جمع آوری آمار مسابقات و اسامی قهرمانان استانی، کشوری و تیم ملی .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته پزشکی.

کمیته پزشکی سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- تعیین و معرفی تیم پزشکی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران .2- ارتباط مستمر با مسئول کمیته پزشکی فدراسیون ورزشهای رزمی .3- انجام اقدامات لازم جهت حضور پزشک، وسایل لازم پزشکی و آمبولانس در سالن برگزاری مسابقات مختلف از طریق کمیته پزشکی فدراسیون ورزشهای رزمی و فدراسیون پزشکی .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته آزمون.

کمیته آزمون سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- تدوین دستورالعمل برگزاری آزمون در سطح درجات مختلف از کمربند زرد تا کمربند سیاه دان 4 .2- اخذ مجوز جهت برگزاری آزمونهای کمربند سیاه دان 0 الی 4 بر اساس تقویم ورزشی اسپورت کیک بوکسینگ ایران از فدراسیون ورزشهای رزمی .3- رزرو سالن جهت برگزاری آزمون کمربند ضمن هماهنگی با مسئولین کمیته های آموزش و مالی .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته هماهنگی استانها.

کمیته هماهنگی استانها سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران.  1- ارتباط مستمر با مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و شهرستانها .2- دعوت از مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ استانها و شهرستانها جهت شرکت و حضوردر مراسم مختلف اسپورت کیک بوکسینگ ایران از قبیل شرکت در همایشها، مسابقات،آزمونها، استاژها و . . .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته مسابقات.

کمیته مسابقات سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- فراهم نمودن مقدمات برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، مسابقات نیمه حرفه ای و حرفه ای، تورنمتهای داخلی و یا بین المللی بر اساس تقویم ورزشی سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران اعم از : رزرو سالن، آماده سازی جداول قرعه کشی، وسایل و امکانات ثبت نام مسابقات، تهیه لوازم و . . .

نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف کمیته روابط عمومی.

کمیته روابط عمومی سبک اسپورت کیک بوکسینگ (SKF) ایران. 1- ارتباط مستمر با جراید، هفته نامه ها و ماهنامه های ورزشی . 2- درج اخبار سبک اسپورت کیک بوکسینگ ایران بطور مستمر و هفتگی در هفته نامه های ورزشی کشور، پس از تصویب مسئولین اسپورت کیک بوکسینگ ایران .3- درج اطلاعیه، گزارش مصاحبه، پیامهای تبریک، تسلیت و . .