اخبار

اکتومورف (تیپ بدنی لاغر)

اکتومورف ها که در دوران جنینی و پس از مرحله گاسترولاسیون بخش خارجی ... که اکتودرم نام داشته و منشا دستگاه عصبی مرکزی و محیطی ، پوست ، مو ، ناخن ، غدد عرق ، غدد شیری ، غدد هیپوفیز و مینای دندان می باشد

مزومورف ها (تیپ بدنی عضلانی)

مزومورف ها که در دوران جنینی و پس از مرحله گاسترولاسیون بخش میانی ...، که مزودرم نام داشته و منشا عضلات ، استخوان ها ، غضروف ، بافت زیر جلدی  عروق ، قلب ، کلیه ها ، غدد لنفاوی ، طحال ، بیضه ها و یا تخمدانها  می باشد

اندومورف ها (تیپ بدنی چاق)

اندومورف ها که در دوران جنینی و پس از مرحله گاسترولاسیون بخش داخلی ، که اندودرم نام داشته و منشا اپیتلیوم گوارشی ف مجرای تنفسی ، مثانه ، تیرویید ، پاراتیرویید، کبد ، پانکراس و مجرای شنوایی می باشد

سوماتوتایپ یا تیپ پیکری

پژوهشگر و فیزیولوژیست تیپ بدنی یا سوماتوتایپدر بحث بدن سازی و تناسب اندام شاید برجسته ترین و اثرگذارترین فاکتور برای نقطه شروع که جزء اصل تفاوت های فردی است سوماتوتایپ یا تیپ پیکری باشد که از طریق علم پیکر سنجی یا  یا آنتروپومتری بررسی و مطالعه می شود بدیهی است در کنار پیکر سنجی سایر آزمونهای بررسی کننده امادگی فیزیکی و حرکتی ورزشکار همچون اندازه گیری قدرت،سرعت،استقامت عضلانی،استقامت قلبی تنفسی ، انعطاف پذیری ، توان ، چابکی ، هماهنگی عصبی ، عضلانی ، تعادل ، حداکثر اکسیژن مصرفی و بررسی حجم ها وظرفیت های ریوی و...

آیین نامه مسئولین محترم کمیته ها و استان‌های کمیته اسپورت کیک بوکسینگ کشور سال ۱۳۹۹

با سلام احترام کمیته اسپورت کیک بوکسینگ Skf در جهت ارتقائ سطح عملکرد سازمانی سال ۹۹ برنامه ریزی و هدف گذاری متمایز از سالهای قبل ‌طراحی نموده لذا جهت آشنایی مسئولین کمیته ها و نمایندگان استانها تدوین و ارائه گردید لذا محقق شدن اهداف و چشم انداز تعیین شده با یاری خداوند متعال امری ضروریست . ....

گراند مستر عباس زندی رئیس توسعه خاورمیانه سازمان hsif شد.

استاد عباس زندی با حفظ سمت به عنوان رئیس بخش خاورمیانه فدراسیون جهانی HSIF منصوب شد. به گزارش سایت هنرهای رزمی در تاریخ 22 مه 2020 با برگزاری کنفرانس آنلاین که اعضای هئیت رئیسه فدراسیون جهانی  hsif برگزار نمودند کمیته اجرایی تصمیماتی را اتخاذ و به تصویب رساندند که می توان به عناوین ذیل اشاره کرد....